Espern-joggen

ESPERN-joggen - 5km

Start for alle klasser kl.11:20

Klasser:

J/G 12-13, 14-15 og 16-17 år med tid

K/M 16-99 år med tid

K/M 0-99 år mosjon uten tid

ESPERN-joggen følger deler av Ottestad Rundt, med samme start og målgang. Løypen går i variert terreng med sti, grus og asfalt som underlag. 


17 år og yngre kr 150,- frem til 29.10 klokken 10:15.
18 år og eldre kr 200,- frem til 29.10 klokken 10:15. 


Påmelding


*Engangslisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens. Utøvere opp til 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.


Løypetrasé


Løpssponsor

Foto: Johannes Wiken