Ottestad rundt

Ottestad Rundt - 17km

Start for alle klasser kl.11:00

Klasser:

J/G 14-15 år

K/M 16-19, 20-39, 40-49, 50-59 og 60+.

Trim uten tid


Ottestad Rundt har start og mål i Idrettsparken, og følger samme trasè som fjorårets nyvinning.


Drikkestasjon etter 4km og 11,5km.


Pris kr 300,-  frem til og med 22.10.

Etteranmelding kr 400,- frem til 29.10. kl. 10:15.


Påmelding


*Engangslisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens.


Løypetrasé


Foto: Johannes Wiken